Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI- BẮC GIANG

 

Số TT

Tên dịch vụ

ĐVT

 Giá dịch vụ

I

TIỀN KHÁM

1

Khám Mắt

Lần

            80,000

2

Khám Ngoại

Lần

            80,000

3

Khám Nhi

Lần

            80,000

4

Khám Nội

Lần

            80,000

5

Khám Phụ sản

Lần

            80,000

6

Khám Phục hồi chức năng

Lần

            80,000

7

Khám Răng hàm mặt

Lần

            80,000

8

Khám Tai mũi họng

Lần

            80,000

9

Khám cấp cứu

Lần

150,000

10

Khám lại

Lần

50,000

11

Khám ung bướu

Lần

80,000

12

Khám tổng quát

Lần

100,000

13

Khám giáo sư

Lần

200,000

14

Cấp giấy khám sức khỏe

Lần

250,000

II

TIỀN GIƯỜNG 

1

Giường loại 1 (Vip 1) – khoa ngoại – gây mê

Giường/ngày

      1,000,000

2

Giường loại 1 (Vip 1) – khoa nội PHCN

Giường/ngày

      1,000,000

3

Giường loại 2 (Vip 2) – khoa ngoại – gây mê

Giường/ngày

         500,000

4

Giường loại 2 (Vip 2)- khoa nội PHCN

Giường/ngày

         500,000

5

Giường loại 3  – khoa ngoại – gây mê

Giường/ngày

         300,000

6

Giường loại 3 – khoa nội PHCN

Giường/ngày

         300,000

(đơn vị tính: VNĐ)