02046252568

Hoạt động khám chữa bệnh

Đón tiếp bệnh nhân
Hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh
Hoạt động tại khoa cận lâm sàng
Tư vấn khám bệnh cho bệnh nhân
dav

Trang thiết bị

may CT
may xquang
may xet nghiem mau
nuoc tieu
GỌi
BẢN ĐỒ